Civilek a közösség szolgálatában - ifjúsági önkéntesek koordinációja - NEA

 
Civilek a közösség szolgálatában - ifjúsági önkéntesek koordinációja - NEA

A projekt eredményei közül legfontosabb az eredeti célkitűzéseknek megfelelően a fiatalok aktivitásának növelése, bevezetésük a civil világba, s segítségükkel közösségi célok megvalósítása. A tevékenységek során elsődleges célcsoportunk volt a 14 év feletti korosztály, akik számára a középiskolai érettségire bocsátás feltétele az ifjúsági önkéntes szolgálat munkáiban való részvétel, amelyet a négy év alatt folyamatosan van lehetőségük teljesíteni. Az az 50 óra, amelyet ily módon a közösség szolgálatával teljesítenek, egyben alkalmat ad arra is, hogy tapasztalatot szerezzenek, valami hasznosat alkossanak. Egyben kicsit kinyissák világukat az őket körülvevő társadalom és a környezet problémáira, a megoldások lehetőségeire. E tekintetben igyekeztünk mindig valami hasznosat szervezni számukra, önkéntes diákjaink kérdőíves felméréseket készítettek, kétkezi karbantartási feladatokat láttak el, fát ültettek, zöldterületi rendezésben segítettek, információs standokat működtettek rendezvényeken, kiállításokat állítottak fel, forgalmat számláltak, rendezvényeken és gyerektáborokban működtek közre kortárs segítőként, könyvtárat rendeztek és szakmai szemléletformáló programokon támogatták a szervezők munkáját.

Közülük kerültek ki azon kapcsolattartóként kijelölt diákok, akik vállalták, hogy a nyomonkövetési időszakban is segítik a civil szervezetek munkáját a további résztvevő diákok beszervezésével, információval való ellátásával, és egyéb koordinátori tevékenységekkel. Részükre szakmai felkészítő képzést is tartottunk a Teleki-tábor keretében, a SZTE Tudástár és a Teleki Oktatási Központ közreműködésével.

A harmadik célcsoport a projektben megszólított civil szervezetek köre volt. Sajnos rendkívül kevés szervezet él a lehetőséggel, hogy részt vegyen az ifjúsági önkénteseket foglalkoztató programban, amely pedig többféle módon kínál megoldást a civileket sújtó problémák némelyikére. Először is a fiatalok ilyetén módon való bevonása konkrét humán erőforrás-hiányán segített azon szervezetek esetében, akik éltek a lehetőséggel, és fogadókészek voltak a projekt megkeresése kapcsán. Másrészt a hosszabb távú utánpótlás nevelésben is segítséget jelent a dolog, a projekt tapasztalata volt, hogy a diákok jelentős százalékban visszatérőként jelentek meg egyes szervezeteknél, s már az 50 óra leteltét követően is megmaradtak feladataiknál, innentől ténylegesen önkéntesen tudtak bekapcsolódni a munkába, és magukénak érezték a célokat.

Az előzetes célkitűzést túlteljesítve végül 60 kortárs segítőt gyűjtöttünk össze, amelyek különböző  szervezeteknél vállaltak koordinátori feladatokat, ez utóbbiakból pedig 31 olyan civil szervezetet találtunk, akik aktív szerepet vállaltak saját jogon, vagy gesztor fogadószervezettel a végrehajtásban. A projektben 9 új oktatási intézménnyel bővült a palettánk, illetve egy egyetemi szinten indított kurzussal, amely Szegeden egyedülálló módon épp a civil közérdekű szerepvállalást hivatott erősíteni a hallgatók mozgósításával.

A projekt többféle haszonnal járt a helyi társadalomra, és a társadalom egészére nézve is. Tapasztalataink szerint sokat segített a civil szervezetek céljainak megismertetésében, a helyi beágyazottság megteremtésében és az ezekkel kapcsolatos szemléletformáló tevékenységekben. Mivel a partner szervezetek tevékenysége meglehetősen szerteágazó, így tevékenységeikkel sok olyan területet érintenek, amelyek a lakosság legkülönbözőbb célcsoportjai számára fontosak. A résztvevő diákokkal e tekintetben nem tettünk különbséget a különféle szegmensek közt, bár azt azért szem előtt igyekeztünk tartani, hogy kinek-kinek az érdeklődési körébe beleessen a rá bízott feladat.

Közép- és hosszú távon egyaránt hasznosnak bizonyult a diákok számára is a projekt, s nem csak a kötelező penzum letudásához, de a későbbi hasznosíthatóság szempontjából is, amelyre életük további szakaszában szükségük lehet. Tapasztalatot, kapcsolatrendszert és gyakorlatorientált megközelítést hozott számukra a program. Nem utolsó sorban alkalmas volt ezen túlmenően arra is, hogy a különböző generációk közt összekötő kapocsként szolgáljon. Régóta meglévő probléma, hogy a gyerekek túlságosan be vannak zárva saját korcsoportjukba, mindennapjaik kilencven százalékát az osztálytársak, egykorú barátok körében töltik, így a legnagyobb ráhatása a kortárs csoportnak van életükre. Velük tudnak kommunikálni, de már egy pár évvel idősebb, vagy fiatalabb diáktársukkal nehezen találják meg a normális hangot – hogy a felnőttekkel való interakciókról és kezdeményezőkészségről, fellépésről már ne is beszéljünk.

Fentiek mellett kiemelt jelentőséggel bírhat még az a hosszú távú hozadék, amely a civilek, a diákság, azok családjai és a szakmai közreműködők között az együttműködések mentén kialakuló kapcsolati hálót erősíti, és a mindennapok részévé teszi a társadalmi szerepvállalást.

 

Az Egyesület eddigi tevékenysége folyamán több éve foglalkozik az ifjúsági önkéntesek fogadásával, és saját tevékenységünkbe ahol csak lehet, beépítettük a fiatalok bevonásának lehetőségét a megvalósítási folyamatokba. Mivel fő profilunk a környezeti nevelés, sok olyan projektet futtattunk, amelyek már önmagukban is tartalmazták a diákok számára kitalált teljesíthető feladatok sorát. Lényegi eleme a bevonás e típusának, hogy folyamatos kapcsolattartást és tájékoztatást igényelt, a gyerekek számára biztosítanunk kellett a szakmai felügyeletet és irányítást, valamint a kellő mértékű önállóság lehetőségét is, hiszen egy füst alatt nem szak a szakmai munkatervet teljesítettük, de nevelési és oktatási feladatokat is elláttunk rajta keresztül. 

Mindehhez az Egyesület pedagógusgárdása, és a fiatalokkal mát tapasztalatot szerzett nevelők köre nyújtott segédkezet, ami a többféle témához és munkaformához kellett igazodjon. Így saját működésünkben a szervezet számára nem csak abban nyilvánult meg a haszon, hogy újabb segítőket, korosztályi koordinátorokat találtunk, de segített az idősebb generációk aktivizálásában is, akik számára ráadásul plusz hajtóerőt adott hogy fiatalokkal dolgozhattak együt, és kinevelhették az utánpótlást a maguk számára, vagy legalábbis megkezdhették azt.

Külön értéket jelentett a programban a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezése, amelyben végül kilenc helyi civil szervezet vett részt, s akik hivatalos kurzus indításával támogatták kezdeményezésünket. A szeminárium célja az volt, hogy a hallgatók egy féléves időszak erejéig valamely kiválasztott civil szervezet munkájába önkéntesként vonódjanak be, majd a kurzus végén beszámoló tartásával adtak számot élményeikről, az élet különféle dolgaiban szerzett tapasztalatukról. Ennek keretében Egyesületünket a több mint negyven iduló hallgatóból 12-en választották.

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Dátum, névnap

2019. augusztus 18., vasárnap
Ilona napja van

Galériaajánló

Retyezát, erdélyi túra 2019 Retyezát, erdélyi túra 2019

Aggteleki-karszt, csillagtúra 2019 Aggteleki-karszt, csillagtúra 2019

Természetismereti tábor Bugacon 2019 Természetismereti tábor Bugacon 2019

Ómassa juniális Ómassa juniális

Szicília Szicília


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2018
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület