ERDEI ISKOLA 2007/2008

2007. november 05.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében pályázatot hirdet "ERDEI ISKOLA 2007/2008." címmel oktatási intézmények részére. A pályázat célja: az erdei iskola, mint tanulási forma megvalósításának támogatása a 2007/2008-os tanév környezeti nevelési és bűnmegelőzési tantervi követelményeinek teljesítése érdekében.

Ezen belül hangsúlyosan az iskolai bűnmegelőzési, környezetvédelmi, életvezetési ismeretek megszerzésének előmozdítása és támogatása. A tanuló váljon képessé személyi és vagyonbiztonságának megteremtésére, óvja, védje a természetes és épített környezetét, és olyan életvezetést alakítson ki, amely mentes a számára káros ártalmaktól.

A pályázat tárgya: 2008. január 25-e és a 2008. május 15–e között tervezett erdei iskola programok megvalósítása. (Ld. Útmutató 2. pont).

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő, alap-és középfokú nevelési, oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozott vagy utófinanszírozott (Ld. Útmutató 3. pont)

A rendelkezésre álló keretösszeg: 60 M Ft –azaz Hatvan millió forint-
„Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatására” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 245167) terhére.

A támogatás felhasználható: az erdei iskola program megvalósításához szorosan kapcsolódó dologi költségekre. (Ld. Útmutató 4. pont)

Pályázati feltételek:

 • Egy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be, de a pályázatában több osztály különböző helyszíneken, ill. időpontokban tervezett programját is kidolgozhatja. (Adatlap, Programűrlap, Útmutató 5. pont)
 • A pályázó intézmény pedagógiai programjában szerepelnie kell az erdei iskolázásnak, mint tevékenységnek (Útmutató 6. pont, a pályázó saját melléklete a pályázathoz).
 • Pályázni kizárólag a 3-7. évfolyamon tanuló osztályoknak szervezett programokkal lehet. Ennek megfelelően a 8 évfolyamos középfokú intézmények 5-7. évfolyamos osztályoknak szervezett programokkal, míg a 6 évfolyamos középfokú intézmények 7. évfolyamos osztályaikkal vehetnek részt a pályázaton. (Ld. Útmutató 7. pont)
 • A pályázatra kizárólag 5 napos programokat lehet benyújtani.
 • Az erdei iskola programokat a teljes osztálylétszámmal kell megvalósítani.
 • A megvalósítandó erdei iskola programban integráltan megjelenik a bűnmegelőzés, környezetvédelem témaköre legalább 6 tanórában, amely felöleli a gyermek személyi és vagyonbiztonságának témakörét, az áldozattá, illetve az elkövetővé válás elkerülését, valamint a jogkövető magatartás kialakítását. (Ld. Útmutató 1. pont)
 • A megpályázható támogatás: a hátrányos helyzetűnek minősülő tanulók esetén 10.000 Ft / tanuló / 5 nap, nem hátrányos helyzetű tanulók esetében 5.000 Ft / tanuló / 5 nap. (Hátrányos helyzet nyilatkozat, Útmutató 8. pont)
 • A megítélhető támogatás az osztályonként igényelt teljes összeg. (Ld. Útmutató 9. pont)
 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, programűrlap(ok) és a szükséges nyilatkozatok benyújtásával lehet.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Előnyt élveznek azok az osztályok:

 • melyek programjuk megvalósításához minősített erdei iskola szolgáltatást vesznek igénybe amelyhez integrálták a bűnmegelőzési ismereteket. (Ennek feltételeit lásd  Útmutató 10. pont); vagy
 • melyek programja a http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 oldalon elérhető az Erdei Iskola Adatbázisban található mintaprogramok adaptálásával készül el, amelyhez integrálták a bűnmegelőzési ismereteket. (Ld. Útmutató 11. pont)

Nem pályázhatnak ill. kizárásra kerülnek azok az intézmények,

 • melyeknek köztartozása van (nyilatkozat, Útmutató 12. pont);
 • melyek az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságnak (korábban: OM Alapkezelő) nem nyújtották be az "Erdei iskola 2005/2006." pályázat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága nem fogadta el a beszámolójukat. A szerződéskötés alapfeltétele a fenti követelmény, amennyiben ez nem teljesül, úgy a döntéshozó pozitív döntésétől függetlenül nem kaphat az adott intézmény az idei évben támogatást.

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. másolat:
– a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve,
– a programűrlap/ok osztályonként.

1 példányban beküldendő:
– a www.okmt.hu honlapon jelen pályázati felhívás mögött található, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok EREDETI példányban:
1. a köztartozásról szóló nyilatkozat (nyilatkozat),
2. az iskola igazgatójának nyilatkozata a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában (létszám és igényelt összeg ellenőrzése miatt) (Hátrányos helyzet nyilatkozat),
– az intézmény pedagógiai programjából az erdei iskolázásra vonatkozó résznek a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
– az intézmény alapító okiratának a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
– a kitöltött adatlap és programűrlap(ok) elektronikus formában (CD-n).

A pályázati dokumentáció (adatlap, programűrlap, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a kiírásban említett segédletek (útmutató, tartalmi értékelő lap) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján – a www.okmt.hu. honlapon érhető el.

A pályázat elbírálása:

1. A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli. (Az elbírálás menete és legfontosabb szakmai szempontjai: lásd Útmutató 13. pont, Tartalmi Értékelő Lap)
2. A pályázatok támogatásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőiből álló bizottság 2008. január 25-ig hoz döntést, a döntést követően az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.okmt.hu honlapon közzéteszi.
3. A nyertes pályázókkal az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatási szerződést köt. (Ld. Útmutató 14. pont)
4. A támogatást a kedvezményezett részére az IRM folyósítja a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint.
5. A támogatási összeg felhasználási határideje: 2008. január 25-e és a 2008. május 15–e közötti időszak.

Egyéb információk:

 • A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2007. december 7-ig (Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázat teljes dokumentációját az Útmutató 15. pontja szerint összeállítva, egy borítékban, postai úton, elsőbbségi küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "ERDEI ISKOLA 2007/2008 "
 • A pályázat elkészítését segítő szakmai anyagok (erdei iskolai mintaprogramok; a minősített erdei iskola szolgáltatások adatai; stb.) a http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 honlapon az Erdei Iskola Adatbázisban találhatók meg.
 • A kiírás a Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának (Gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése) prioritásaira figyelemmel került összeállításra.

A pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságnál Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/354-75-43-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubat.magdolna@okmt.hu címen.

Szakmai kérdésekben a pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál Simonyi István a 473-7318-as telefonszámon nyújt hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig.

A pályázat elkészítéséhez, illetve az erdei iskola megvalósításához a CSEMETE minden kedves érdeklődőnek figyelmébe szeretné ajánlani Bugaci és Kömpöci Oktatókozpontjait, melyekről részletesebben a www.csemete.com honlapról; a csemete@csemete.com-on, vagy a 62/424-392 telefonszámon tájékozódhatnak.


Legfrissebb híreink, cikkeink

Bugacon tetőzik a helyzet
Bugacon tetőzik a helyzet
A CSEMETE Bugaci Oktatóközpont felújítása fontos lépéshez érkezett, mondhatni tető alá került a projekt első része. Mindez persze nem ment simán, rengeteg áldozatos és izomlázító munka árán jutottunk el idáig, feladatunk nehezítették a netes rendelési felületek kusza ösvényei, minősített és minősíthetetlen kiszállítói, a mostoha...
Tovább »
Szabadon utazhatunk az uniós országokba, megszűnt a karantén
Szabadon utazhatunk az uniós országokba, megszűnt a karantén
A világjárvánnyal szembeni eredményes védekezés érdekében bevezetett rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Ennek értelmében éjféltől (azaz csütörtöktől) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabad...
Tovább »

Programajánló...

Természetismereti tábor Bugacon, 2020
Természetismereti tábor Bugacon, 2020
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület táborában a Kiskunsági Nemzeti Park és a Dél-Alföld természeti értékeivel, védett növény- és állatfajaival, a hagyományos tájhasználattal, az őshonos háziállat-fajtákkal, íjászattal, ősi mesterségekkel és játékokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők....
Tovább »
Borzont, erdélyi túra 2020
Borzont, erdélyi túra 2020
A túra során Borzont és környéke, a Görgényi-havasok, a Kelemen-havasok és a Csalhó látnivalóit járjuk végig csillagtúra-szerűen, természetvédelmi, történelmi, néprajzi és geológiai értékeket egyaránt érintve; elsősorban élményszerző jelleggel, kényelmesen teljesíthető gyalogtúrák keretében és személygépkocsikkal megoldva egyes ...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Dátum, névnap

2020. július 06., hétfő
Csaba napja van

Galériaajánló

Bugaci Oktatóközpont felújítása Bugaci Oktatóközpont felújítása

Viráglátogatók 2020 Viráglátogatók 2020

Az év hüllője 2020: a keresztes vipera Az év hüllője 2020: a keresztes vipera

Az év hala 2020: a süllő Az év hala 2020: a süllő

Az év ásványa 2020 Az év ásványa 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület