Éghajlat riadó!

2008. szeptember 23.
Éghajlat riadó!

Várunk Téged is!

A Magyar Természetvédők Szövetsége és a CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület meghívja Önt Éghajlatriadó kampánysorozatának szegedi állomására.

Időpont: 2008. szeptember 30. (10-17h-ig)

Helyszín: Szeged, Széchenyi tér (Kárász u. felől)

A rendezvényen a természetvédők bemutatják Éghajlatriadó kampányukat és felhívják a helyi politikusok és a lakosság figyelmét, hogy csak egy hatékony és radikális klímatörvény elfogadása segíthet az éghajlatváltozás megelőzésében és káros hatásainak mérséklésében. A járókelőket ismeretterjesztő kiállítással, interaktív játékokkal és óriás képeslapra történő aláírásgyűjtéssel várják a nap folyamán, valamint az érdeklődők fotót készíthetnek magukról egy lehetséges, klímaváltozás utáni környezetben.

A kampány állomásai:

 • Szept. 17 Veszprém
 • Szept 18, Nyíregyháza
 • Szept 19, Miskolc
 • Szept 20, Debrecen
 • Szept 21, Budapest (Autómentes Nap)
 • Szept 22, Budapest (Autómentes Nap)
 • Szept 23, Győr
 • Szept 24, Szombathely
 • Szept 26, Balmazújváros
 • Szept 27, Békéscsaba
 • Szept 30, Szeged
 • Október 2, Szolnok

Sajtóközlemény
Kiadja a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Szeged, 2008. szeptember 23.

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és 13 regionális környezetvédő szervezet 2008. szeptember 16-án elindította Éghajlatriadó kampányát, amely 2010-re szorgalmazza egy hatékony és radikális klímatörvény megszületését. A rendezvénysorozat 2008. szeptember 30-án ér Szegedre.

Magyarország az éghajlatváltozás káros hatásainak erősen kitett térségben fekszik. A kockázatok csökkentése érdekében mielőbb környezetbarát életmódra kell váltanunk és a gazdaságnak is ilyen irányban kell átalakulnia. A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a megvalósuláshoz olyan gazdasági-jogi keretrendszer szükséges, amely segíti a változtatást. A már meglevő Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia is csak akkor érheti el a célját, ha hatásos eszközöket rendelünk mellé, amelyek kikényszerítik a szükséges klímavédelmi változásokat.

Éghajlatriadó kampánysorozatában a Magyar Természetvédők Szövetsége azt szorgalmazza, hogy a változások megvalósítása érdekében a Magyar Országgyűlés 2010-re fogadjon el egy klímatörvényt, amely biztosítja, hogy egyszerűbben válthassunk környezetbarát életmódra és a gazdaság hatékonysága is javuljon!

A természetvédők a klímatörvényt egy  olyan hiánypótló, átfogó fenntarthatósági kerettörvénnyé szeretnék tenni, amely integrált közgazdasági eszközzel ösztönzi a gazdaság és társadalom környezettudatossá formálását, így nagyban elősegíti Magyarország nemzetközi kötelezettségeink teljesítését, a gazdaság innovációját ill. elősegít egy hatékony szerkezetváltást.

Csak akkor tudjuk valójában csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást, ha csökkentjük a szénforrások bevitelét a gazdaságba: szükséges a fosszilis energiahordozók évenkénti ütemezett csökkentése össztársadalmi szinten.

A magyarországi intézkedésre nemcsak azért van szükség, mert csökkenteni kellene az üvegházgázok kibocsátását, hanem azért is, mert hazánk nagymértékben függ a külföldről beszerzett olajtól és gáztól. A földgáz 82%-át, az olaj 86%-át, a szén 40%-át importáljuk. Ez a helyzet biztonsági szempontból elfogadhatatlan, a hazai fogyasztó teljesen védtelen az állandó energia-áremelkedéstől. A veszélyt csak fokozza az a tény, hogy hazai készleteink gáz esetében 9 év, olaj esetében 3 év fogyasztását lennének képesek fedezni.

Az Éghajlatriadó kampánysorozattal, ill. ezen keresztül a társadalom mozgósításával a természetvédők célja: a klímatörvény foglalja magában, hogy hazánkban éves ütemezés szerint kell csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, 2012-től évi átlag 1%-kal.

További információ:
Antalné, Baukó Angéla
CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület
62/424-392
csemete@csemete.com


 

Nyilatkozatminta 1.:

Legyen klímatörvényünk 2010-re!

Támogató nyilatkozat

Mint a(z) ………………………………………………………………………….…………… támogatom a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezését a klímatörvény benyújtására és az Országgyűlés általi elfogadására.

Szükségesnek tartom ennek a jogi-gazdasági kereteszköznek a megszületését, hogy a magyar társadalom egyszerűbben válthasson környezetbarát életmódra és a gazdaság hatékonysága is javuljon.

Dátum:

Aláírás:


 

Nyilatkozatminta 2.:

Legyen klímatörvényünk 2010-re!

Támogató nyilatkozat

Mint a Magyar Köztársaság országgyűlésének képviselője támogatom a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezését a klímatörvény benyújtására és az Országgyűlés általi elfogadására.

Szükségesnek tartom ennek a jogi-gazdasági kereteszköznek a megszületését, hogy a magyar társadalom egyszerűbben válthasson környezetbarát életmódra és a gazdaság hatékonysága is javuljon.

Dátum:

Aláírás:


 

Felhívás:

Legyen klímatörvényünk 2010-re!

A Magyar Természetvédők Szövetségének felhívása a magyar társadalomhoz

A Magyar Természetvédők Szövetsége elkötelezett híve egy olyan világnak, amelyben békében élünk egymással és éltető környezetünkkel, a természettel. Meggyőződésünk, hogy ez a harmónia az alapja annak, hogy megszűnjenek azok a társadalmi és környezeti problémák, amelyekkel nap, mint nap találkozunk.

A társadalmainkat átszövő problémák közös rendszerben léteznek, egy közös okból erednek, az éghajlatváltozás csak egy ezek közül.  Szinte mindegy, hogy melyik probléma felől közelítünk a megoldáshoz, a kiutak megtalálásához ugyanazokat az állomásokat kell bejárnunk.

A Magyar Természetvédők Szövetsége egy klímatörvény javaslat elkészítésével szeretne kiutat mutatni, amihez a magyar társadalom együttgondolkodását és együttműködését kéri.

Miért van szükség a társadalmi összefogásra a klímatörvény érdekében?

Már megszoktuk(?), hogy a törvényeket tőlünk távol fogalmazzák és fogadják el, és hogy a társadalom java nem érti, nem ismeri a törvényeket, és ezért rá lehet fogni, hogy vonakodik azok végrehajtásáról. Szeretnénk ezt elkerülni! Szeretnénk, ha új törvénykezési gyakorlat születne, a társadalom maga kezdeményezné és alakítaná a törvényeket, úgy, hogy azokkal egyetértsen és azokat végre is hajtsa.

Már megszoktuk(?), hogy politikusaink változásokat sürgetnek, áldozatokat kérnek a társadalomtól, de az egymásnak feszülő politikai akaratok miatt soha sem születnek meg a szükséges változások, csak az áldozatok maradnak. Ebben a versengésben csak a társadalom az, aki egyetértést kereshet és találhat tagjai között.

Nap, mint nap szembesülünk az éghajlatváltozás fenyegetésével, de ezen kívül minden megy azon az úton, amely eddig is a problémát okozta. Nem akarunk, de ha akarnánk, akkor sem tudnánk kellő mértékben változtatni életmódunkon, fogyasztói szokásainkon, mert kész és tagadhatatlan recepteket kapunk életünk folytatásához. Hiányoznak azok az eszközök, amelyek ösztönöznék a környezettudatos életmódot, és lehetőséget kínálnának annak megélésére.

Bizonyítsuk be, hogy érett a magyar társadalom saját ügyeinek intézésére, képes a problémákat időben felismerni és megelőzni!

Kényszerítsük ki a politikai erőkből, hogy a Magyar Országgyűlés 2010-re fogadjon el egy klímatörvényt, amely biztosítja, hogy egyszerűbben válthassunk környezetbarát életmódra és a gazdaság hatékonysága is javuljon.

Mit tegyünk másként?

A hivatalos álláspontok az üvegházhatást okozó gázok fokozódó kibocsátását és légkörben való felhalmozódását teszik felelőssé az éghajlatváltozásért. A megoldást abban látják, ha a legnagyobb kibocsátók csökkentik üvegházgáz kibocsátásukat.

A mi álláspontunk eltérő! Logikusan gondolkodva a kibocsátások a különböző termelési folyamatokba bevitt fosszilis (olaj, gáz, szén) erőforrásokból származnak, és ezért nem a végponton kell kibocsátás csökkentési célokat meghatározni, hanem a bevitel oldalán. Miközben világszerte erőfeszítések születnek az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére, eközben napról napra nő a felhasznált fosszilis tüzelőanyag mennyisége.

Az intézkedésre nemcsak azért van szükség, mert csökkenteni kellene az üvegházgázok kibocsátását, hanem azért is, mert hazánk nagymértékben függ a külföldről beszerzett olajtól és gáztól. A földgáz 82%-át, az olaj 86%-át, a szén 40%-át importáljuk. Ez a helyzet biztonsági szempontból elfogadhatatlan, a hazai fogyasztó teljesen védtelen az állandó energia-áremelkedéstől. A veszélyt csak fokozza az a tény, hogy hazai készleteink gáz esetében 9, olaj esetében 3 év fogyasztását lennének képesek fedezni.

Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe foglalná, hogy éves ütemezés szerint csökkenteni kell hazánkban a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását! Javaslatunk szerint 2012-től évi átlag 1%-kal kell csökkenteni a fosszilis energia felhasználását.

Ugyanakkor jogosan merül fel az a kérdés, hogy ha csökkentjük a fosszilis energiahordozók felhasználását, akkor miből elégíthetjük ki energiaigényeinket?

A válasz kétféle utat jelöl ki. Egyrészt rengeteg energiát elpocsékolunk, mert fölöslegesen vagy alacsony hatékonysággal használjuk fel, másrészt energiát megújuló erőforrásokból is előállíthatunk.

Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe iktatná, hogy évente ütemezett módon helyettesíteni kell a fosszilis energiahordozókat megújuló erőforrásokkal (nap-, szél- és geotermikus energia), illetve növelni kell az energiafelhasználás hatékonyságát.

Mindez hogyan valósítható meg?

Olyan eszközökre van szükség, amelyek a termelés és fogyasztás egész rendszerében képesek elérni, hogy annak energiafelhasználása csökkenjen. Az energiacsökkentési célokat egy ún. energiakvóta rendszerrel látjuk megvalósíthatónak. Ez azt jelentené, hogy az évente megadott energiafogyasztás csökkentési céloknak megfelelő mennyiségű energiafogyasztási jogot osztanánk szét a termelők és fogyasztók között.

Azok, akik képesek lennének megtakarításokra, az aktuális fogyasztásuk feletti fogyasztási jogot eladhatnák azoknak, akik képtelenek a takarékoskodásra, vagy éppen növelni kívánják fogyasztásukat. A rendszer alkalmat ad a szociális igazságosság és a termelők, fogyasztók környezeti tudatosságának javítására is.

Vajon egy ilyen rendszer kíván-e áldozatokat a társadalomtól? Igen, tagadhatatlanul! Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe iktatná egy visszatérülő alap létrehozását.

A visszatérülő alap lényege, hogy a társadalom minden szereplőjének felkínálja a lehetőséget az energiatakarékossággal, hatékonysággal és megújuló kapacitásokkal kapcsolatos beruházások finanszírozására. Az alap kamatmentes, teljes körű pénzügyi támogatást adna a fenti beruházásokhoz. Az alapba történő visszafizetést a megtakarítások garantálnák, az alap forrását pedig az energiakvóták eladása biztosíthatná.

A Magyar Természetvédők Szövetségének várakozásai szerint a rendszer jelentősen élénkítené a gazdaságot. A lakosságnak ill. az intézményeknek nyújtandó pénzügyi források keresletet teremtenének az energia megtakarítással és alternatív energiatermeléssel kapcsolatos beruházások iránt, a kereslet pedig élénkítené a kis és közepes vállalkozások ez irányú tevékenységét. Felpezsdülne az ezzel kapcsolatos műszaki alkotói tevékenység, nőne az innovációs kedv. Miközben élénkülne a gazdaság, jól járna a lakosság, mert csökkenthetné energia kiadásait, eközben lassan megszabadulnánk a külső függőségünktől és számos nyomasztó környezeti problémától.

És ami a legfontosabb: az emberek érzékelnék, hogy a természet erőforrásai nem ingyenesek, meg kell őket becsülni. Lassan megváltoztatnák nézeteiket, értékeiket, és megbecsülnék éltető környezetüket: a természetet!

Aláírásával mondjon igent a változtatásokra, egy biztonságos jövőre!


Legfrissebb híreink, cikkeink

Bugacon tetőzik a helyzet
Bugacon tetőzik a helyzet
A CSEMETE Bugaci Oktatóközpont felújítása fontos lépéshez érkezett, mondhatni tető alá került a projekt első része. Mindez persze nem ment simán, rengeteg áldozatos és izomlázító munka árán jutottunk el idáig, feladatunk nehezítették a netes rendelési felületek kusza ösvényei, minősített és minősíthetetlen kiszállítói, a mostoha...
Tovább »
Szabadon utazhatunk az uniós országokba, megszűnt a karantén
Szabadon utazhatunk az uniós országokba, megszűnt a karantén
A világjárvánnyal szembeni eredményes védekezés érdekében bevezetett rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Ennek értelmében éjféltől (azaz csütörtöktől) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabad...
Tovább »

Programajánló...

Természetismereti tábor Bugacon, 2020
Természetismereti tábor Bugacon, 2020
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület táborában a Kiskunsági Nemzeti Park és a Dél-Alföld természeti értékeivel, védett növény- és állatfajaival, a hagyományos tájhasználattal, az őshonos háziállat-fajtákkal, íjászattal, ősi mesterségekkel és játékokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők....
Tovább »
Borzont, erdélyi túra 2020
Borzont, erdélyi túra 2020
A túra során Borzont és környéke, a Görgényi-havasok, a Kelemen-havasok és a Csalhó látnivalóit járjuk végig csillagtúra-szerűen, természetvédelmi, történelmi, néprajzi és geológiai értékeket egyaránt érintve; elsősorban élményszerző jelleggel, kényelmesen teljesíthető gyalogtúrák keretében és személygépkocsikkal megoldva egyes ...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Dátum, névnap

2020. július 02., csütörtök
Ottó napja van

Galériaajánló

Bugaci Oktatóközpont felújítása Bugaci Oktatóközpont felújítása

Viráglátogatók 2020 Viráglátogatók 2020

Az év hüllője 2020: a keresztes vipera Az év hüllője 2020: a keresztes vipera

Az év hala 2020: a süllő Az év hala 2020: a süllő

Az év ásványa 2020 Az év ásványa 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület