Csere-bere, helyi pénz, közösségi javító műhely - Érdekes ötletek az Európai Uniós keretek elköltésére

2013. április 24.

A Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat 2013. február 19-én Brüsszelben, nemzetközi konferencia keretében mutatta be uniós és tagállami döntéshozóknak, valamint civil szervezeteknek azokat az ötleteket, amelyek a 2012-ben nyolc országban (Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Macedónia, Magyarország, Szlovákia) a lakosság és civil szervezetek számára meghirdetett projektötlet-pályázaton díjnyertesek lettek.

Magyarországon 2012. december 12-én zárult a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Európai Bankfigyelő Hálózat EU ALAPOK, TE ÉRTED?! közös pályázata, melynek négy magyarországi díjazottja is részt vett a nemzetközi díjátadó ünnepségen.

<img src="/cikk/1304/0424bank3.jpg" alt="" border="1" align="right">A Marivaux Hotel Congress & Seminar Centre-ben megrendezett mintegy 80 fős konferencián – melynek fővédnöke Elisabeth Schrödter európai parlamenti zöld párti képviselő és szervezői a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat, a Föld Barátai Európa és az SFteam for Sustainable Future civil hálózatok voltak - az Európai Bizottság, az Európai Parlament és tagállamok képviselői, valamint európai civil szervezetek munkatársai szerepeltek a mintegy 30 díjazott projektgazda mellett.

<img src="/cikk/1304/0424bank2.jpg" alt="" border="1" align="right">A regionális fejlesztést szolgáló alapok - melyek az EU ezer milliárd eurós hétéves költségvetésének második legnagyobb tételét képzik -, sokféleképpen elkölthetőek.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat uniós támogatással lebonyolított, közös pályázata, az EU ALAPOK, TE ÉRTED?! célja az volt, hogy bemutassa, hogy a civil társadalom és az állampolgárok is számtalan jó ötlettel rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne és kellene az uniós fejlesztési forrásokat a fenntarthatóság elvei és céljai mentén felhasználni, többek között olyan elgondolásokkal, mint az önellátó, fenntartható gazdasági rendszer kiépítése a helyi pénz bevezetésének segítségével, vagy a hulladékmennyiség csökkenésének előmozdítása a megunt, kidobásra szánt tárgyak cseréjével és kreatív felhasználásával.

A magyarországi pályázatról és a nyertes ötletekről bővebben itt olvashat:
http://www.mtvsz.hu/erdekes_otletek_az_europai_unios_keretek_elkoltesere

A díjazott projektötletek:
A projektötlet címe:     Javítsd Magad!
Ötletgazda:         Zöld Fiatalok Egyesület pécsi csoportja (ZöFi)
A megvalósítás helye:     Pécs
Honlapcím:         http://pecs.zofi.hu

A pályázat célja és tartalma: A projekt alapvető célja megmutatni a fiataloknak, hogy az ő hétköznapi életükben milyen módokon valósulhat meg a fenntarthatóság, hogyan tudják alternatív módon hasznosítani, vagy megjavítani, felújítani az elhasznált, elromlott, kidobásra ítélt használati tárgyakat, játékokat, háztartási eszközöket, kerékpárokat. Ezáltal fejlesztik a közösségekben nélkülözhetetlen társas kompetenciákat, illetve olyan készségeket, melyek a mindennapi életben, illetve a munkaerőpiacon is hasznosak. Ennek érdekében Élmény Kommandóba szervezik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat, akik kortársaikat szólítják meg és vonják be a Pécs marginalizálódó területeire szervezendő kitelepülések során. Mindezt egyrészt egyéni szinten, a saját meglévő kompetenciák felhasználásával és fejlesztésével, másrészt közösségi tevékenységként, egymást segítve, egymás tapasztalatainak, készségeinek megosztásával teszik. A projekt fő célcsoportja a hátrányos helyzetben élő fiatalok, és a már meglévő, illetve a projekt folyamán felépülő közösségeik.

Az ötletgazda hosszú távú céljai közt szerepel egy olyan közösségi szerviz megalapozása, ahol az általuk biztosított helyszínen, rendszeres időközönként lehetőséget és eszközöket biztosítanak a fiataloknak a saját és egymás használati tárgyainak, háztartási eszközeinek, kerékpárjainak a cseréjére.

A projektötlet címe:     Hamuba sült pogácsa
Ötletgazda:        Hamuba Sült Pogácsa, Nyíregyházi Kulturális Kreatívok, az Inspi-
Ráció Egyesület támogatásával
A megvalósítás helye:     Nyíregyháza és vonzáskörzete
Honlapcím:         http://nyiregyhazipenz.blogspot.hu/

A projektötlet célja és tartalma: Az elképzelés célja Nyíregyháza és vonzáskörzetében a helyi termelési és fogyasztási szerkezet kialakítása, mely a szabadpénz elveire épülő pénzhelyettesítő rendszer bevezetését segítené elő. A pályázók egy összetartó társadalmi kultúrát kívánnak létrehozni, mely a természettel és az egymással való együttműködést hangsúlyozza: a munkamódszer a fokozatos építkezésen alapul, emellett a pályázók a gyakorlati munkán keresztül kívánják újrastrukturálni a társadalmi rendszert, amellyel lehetőséget nyújtanak a résztvevők tanulási képességeinek fejlesztésére is. Első lépésként az emberek közötti bizalmat szeretnék helyreállítani, közösségi tevékenységek, pl. városi kertészkedés, közösségi kölcsönző rendszer bevezetése, könyvcsere akció segítségével.
A szabad pénz elvén működő pénzhelyettesítő bevezetését utcai kampányok, kulturális kreatív találkozók, ismeretterjesztő előadások és párbeszédkörök szervezésével, valamint jogi-, közgazdasági, és fedezetet biztosító tőkeképzéshez értő emberek bevonásával alapozzák meg. A kalákakörök és a helyi termelői piac elindítása szintén az új, fenntartható gazdasági rendszer megalapozását szolgálná.

A program egy olyan közösségi tulajdonban létrejövő pénzhelyettesítő eszköz bevezetését alapozza meg, amely Silvio Gesell által leírt szabadpénz, vagy forgásbiztosított pénz elvén működik. A szabad pénz eltér a ma használatos kamatos pénztől. A pénz egy olyan eszköz, amit a közösség a munkamegosztásának szervezésére, és az ezzel kapcsolatos elszámolására használ. Tehát nem a pénz rendelkezik értékkel, hanem az a munka, amit az emberek végeznek. A pénz csupán egy eszköz. Egy közösségi eszköz. Mivel mindenki használja ezt a közösségi eszközt, ezért egy jelképes összeget havi rendszerességgel befizet a közösség számlájára, lényegében pénzhasználati díjat fizet. A közösség ezt az összeget a közösségi javak fejlesztésére fordítja. Mivel a pénzt veszteség nélkül nem lehet megőrizni, ezért mindenki abban érdekelt, hogy elköltse azt. Mivel mindenki ebben érdekelt, ezért a pénz forgási sebessége megnő. Vagyis a pénzhiány eltűnik a gazdaságból. Mivel a pénzhez könnyen hozzá lehet férni, és a közösségi javak is fejlődnek a pénz intézményrendszerének köszönhetően, ezért a termelés is elindul a minőségi termékek és szolgáltatások előállítása irányában. Csökken a munkanélküliség. Ugyanakkor a természeti erőforrásokra is kisebb teher rakódik, mert lesz helyi forrás infrastruktúrafejlesztésre, pl. hőszigetelés elvégzése. A tartós, és magas minőségi termékek és élelmiszerek előállítása is a hulladékcsökkenés, és az egészségesebb táplálkozás felé orientálja a társadalmat.
A rendszer lényeges alapelve, pedig az, hogy a pénzhelyettesítő eszköz a közösség tulajdona. A legfontosabb szerkezeti változóit közösségi döntéssel lehet megváltoztatni.

A projektötlet címe:     Fatelepítés előkészítése a vízelvezető csatornák mentén energiatermelés és biológiai sokféleség megőrzése  érdekében
Ötletgazda:        Derekegyházért Közhasznú Egyesület
A megvalósítás helye:     Derekegyház

A pályázat célja és tartalma: Önkormányzati tulajdonban és vízgazdálkodási társulat kezelésében lévő vízelvezető csatornák mentén, tájba illő fákkal történő fásítás előkészítése, amely a biodiverzitás megőrzése mellett munkát ad a helyi közösségnek, növeli az erdőterületeket, csökkenti a víz párolgásából adódó veszteséget és alapanyagot szolgáltat a helyi közintézmények fűtéséhez. Ezzel egyúttal csökken a külső energiaforrásoktól való függőség, valamint megvalósul a település energetikai önfenntartása.

Az egyesület és a helyi önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként számos fejlesztés került és a jövőben kerül közösen kidolgozásra és megvalósításra.

Az elmúlt években az infrastrukturális beruházások során napelemes lámpák kerültek elhelyezésre a forgalomlassító szigetek mellett, a művelődési házhoz vezető sétány mentén és a kerékpárút főútvonal keresztezésében.

Megemlítendő, hogy a bemutatott projektek helyszínei közül Derekegyház a legkisebb lélekszámú település.
Annak érdekében, hogy a közintézmények fűtési költségeit csökkenthesse a helyi önkormányzat, megkezdte a kazánok lecserélését elnyert pályázati támogatásokból, ezáltal az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal aprítékkazános tüzelésre tér át 2013-ban. Jelenleg elbírálás alatt áll a művelődési ház aprítékkazánnal való ellátására vonatkozó pályázata.
A fűtéskorszerűsítés azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy a rendszer költséghatékonyan működjön, szükséges a helyben kitermelhető, megtermelhető fűtési alapanyag biztosítása is. Derekegyház külterületén elhelyezkedő erdőterületein, csatornák partjain, közutak és mezőgazdasági utak mentén jelentős mennyiségű nyesedék keletkezik, amely jelenleg hulladékként nem került hasznosításra. A szomszédos település, Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetően megvásárlásra került egy aprítékológép, amelyet másik három, köztük a derekegyházi Önkormányzattal közösen használnak. Az aprítékológép 2013. évtől kezdve a helyben keletkezett nyesedéket, fahulladékokat dolgozza fel. A közintézmények fűtéséhez szükséges aprítékmennyiséget a fenti források nem biztosítják, ezért a helyi önkormányzat energiaültetvények telepítésébe kezdett.

A 2011-ben Európai Uniós támogatásból megvalósult PMT technológiájú szennyvízkezelő-mű a biológiai eljárás során keletkezett vizet a tisztító mellé telepített, közel 4 hektár területű nyárfatelep hasznosítására fordítja, így téve még környezetbarátabbá a technológiát.

A nyárfák az „öntözőfürtök” egyik oldalára kerültek csak beültetésre, a szabadon álló másik oldalt az idei évben közmunkaprogram keretében ülteti be az önkormányzat szintén nyárfával. További, közel másfél hektárnyi energiaültetvény készült el, szintén közmunkaprogram eredményeként.

Távolabbi célok között szerepel a középületek további külső szigetelésének elvégzése, a közintézmények elektromos áramigényének napelemes rendszerrel való biztosítása. Ez utóbbira benyújtott pályázat forráshiány miatt került tartaléklistára 2011-ben, ezért a pályázati forrás újranyitásakor ismételten benyújtásra kerül a pályázat.

A projektötlet címe:     CSAK Farsang (Cserélj, Adakozz, Kreatívkodj!)
REduce – REuse – REcycle - PARTY
Ötletgazda:        greenland csoport civil társaság – a TIT Stúdió Egyesület
támogatásával
A megvalósítás helye:     Budapesten és országosan
Honlapcím:         http://www.greenportal.hu

A projektötlet célja és tartalma: A projekt elsődleges célja a túlzott fogyasztás során keletkező hulladék minél nagyobb arányú környezettudatos hasznosítása - például a megunt használati tárgyak cseréje útján - és e tárgyak kreatív felhasználását bemutató művészek műhelyfoglalkozásával kiegészülő, rendszeres időközönként tartandó rendezvények szervezése. A pályázati támogatásból a cserebere piac és hazai újrahasznosító kreatív művészek interaktív bemutatója februári, farsangi alkalma valósul meg.

A pályázat további célja egy országos hálózati platform létrehozása annak érdekében, hogy a „bevált gyakorlat” széles körben terjedjék fővárosi és országos szinten. Azon érdeklődők számára, akik saját pátriájukon belül tervezik hasonló öko-szociális akciók szervezését, a civil társaság tanácsadással segíti elő a szemléletváltás elterjedését/ elterjesztését. Építve a hasonlóan gondolkodó és cselekvő közösség egyre bővülő tagjaira, kialakítható egy közös „kincseinket” megosztó virtuális platform, ahol interaktív módon nem csupán anyagi javaink, hanem tudásunk, tapasztalataink is kicserélhetők, továbbadhatók és továbbfejleszthetők a közjót szolgálva. Ezáltal lehetőség nyílik számos spontán hazai civil kezdeményezés összefogására és továbbfejlesztésére, ahol az önszerveződés szabályai mentén maga a közösség igényei formálják a közös platformot

Élve a világháló nyújtotta „határtalan” lehetőséggel, a pályázók tervezik az események nemzetközi szintre való kiterjesztését is lehetőséget nyújtva más országokból (leginkább EU tagállamokból) érkező újrahasznosító művészek bemutatkozására, tapasztalatcseréjére és tudásmegosztására a virtuális platformon.


Legfrissebb híreink, cikkeink

Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
A klímaváltozás tényével nap mint nap szembesülhetünk már, nem csupán a távoli tájakon tapasztalható drasztikus változások és időjárási katasztrófák kapcsán, de sajnos saját közvetlen környezetünk jelenségein keresztül is. Elmaradó telek, extrém erős szélviharok, pár perc alatt pecsenyére égő bőr a napon – lakóhelyünk sem marad ...
Tovább »
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Az iskolakezdés egy rémálom a helyi közlekedésben. Nem biztos, hogy megoldás lesz a „papa vagy mama-taxi” a reggeli és délutáni eljutási versenyben, amikor az iskolák környékén élők sem tudnak saját otthonuk elé leparkolni. Átfutott már az agyadon, hogy amikor elkezdődik az iskola és óvoda TI, KONKRÉTAN mire számíthattok? Lehetn...
Tovább »

Programajánló...

Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeiv...
Tovább »
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg középiskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel ka...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Szeged Klímastratégiája

Szeged Klímastratégiája - KEHOP-1.2.1-18-2018-00008

Dátum, névnap

2020. december 02., szerda
Melinda napja van

Galériaajánló

Őrségi gombásztúra 2020 Őrségi gombásztúra 2020

Erdély, bemutató képek 2020-21 Erdély, bemutató képek 2020-21

Ómassa, gombászat Ómassa, gombászat

Ciprus Ciprus

Mátrai csillagtúra 2020 Mátrai csillagtúra 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület