CSEMETE Közhasznúsági jelentés 2011

2012. július 31.
CSEMETE Közhasznúsági jelentés 2011

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2011 évi Közhasznúsági jelentése, számviteli és tevékenység beszámolója.

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentése
- számviteli beszámoló -

1. a 2011-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege:
Összes közhasznú bevétel:                24 768 eFt
Pályázati úton nyert:                    24 119 e Ft
Közhasznú célú működésre kapott                 540 e Ft
    Közhasznú célú műk. kapott egyéb           540 e Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel       1 656 e Ft
Tagdíj:                                   91 e Ft
Egyéb bevétel:                           18 e Ft

Közhasznú tevékenységek költségei:        28 273 eFt
Ebből személyi jellegű:                   9 933 e Ft
Bér:                     5 496 e Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetés:      2 948 e Ft
Járulék:                 1 489 e Ft
Anyagjellegű ráfordítás:                17 216 e Ft
    Egyéb ráfordítások+pénzügyi műveletek költsége         186 e Ft
Értékcsökkenés:                         938 e Ft

2011. évi közhasznú eredmény:            -3 505 eFt

2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása:
A CSEMETE 2011-ban nem kapott külön költségvetési támogatást.
SZJA 1%-ok felajánlásából 2011. évben érkezett támogatás összege: 540 049 Ft,

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások:
Az CSEMETE Egyesület vagyona 2012. január 1-én:    23 532 000      Ft
2011. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény:    - 3 505 000        Ft
2009. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény:    0        Ft
Az Egyesület vagyona 2011. december 31-én:    17 877 000        Ft
                          - tárgyi eszköz:    17 526 000   Ft
                          - pénzeszköz:    351 000   Ft

Tőkeváltozás    Előző év    Tárgyév    Változás
    20 603 000 Ft    20 737 000 Ft     0,65 %

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2011 évi bevételei, cél szerinti bontásban:
Természetvédelmi célok: 4 768 477 Ft
Környezetvédelmi programok: 7 726 617 Ft
Lakossági tanácsadó iroda működtetése: 2 860 000 Ft
Civil érdekképviselet: 315 000 Ft
Környezeti nevelési tevékenység: 7 887 000 Ft
Egyéb: 1 211 862 Ft

4. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmilyen külön tárgyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:
A 2011. évi bevételek forrásmegoszlás alapján:
Európai Uniós források: 6 630 049 Ft
Államigazgatás alrendszereiből származó források: 3 124 345 Ft
Önkormányzati források: 10 178 200 Ft
Alapítványi és civil támogatások: 1 075 000 Ft
Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 2 114 406 Ft
Saját bevételek: 1 656 000 Ft

6. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2011-es programjainak rövid összefoglalója

A tavalyi évben, 2011-ben egyesületünk állandó tevékenységeinek folyamatosságát fenntartotta. Egész évben biztosítottuk a források elégtelensége dacára a környezeti tanácsadó iroda működtetését, szemléletformáló előadássorozatot tartottunk, kiadványokat készítettünk. Tapasztalataink szerint a környezeti tanácsadást az utóbbi időszakban a lakosság is növekvő arányban veszi igénybe, de e mellett növekedett a céges megkeresések, s a hivatali, önkormányzati megkeresések száma is. Érdekes tapasztalat, hogy az apparátusok szűkítésével a feladatok egy részét a segítségünkkel tudták ez utóbbiak csak megoldani, de örömmel vettünk részt ilyen módon is az környezeti ügyek vitelében.

Az év folyamán összesen öt alkalmazottat foglalkoztattunk, két félállású oktatóközponti gondnokunk mellett az irodán egy pénztárost, egy környezeti nevelési előadót és az irodavezetőt. Pénztárosunk, Szekeres Szilvia gyermekvállalását követően feladatkörét önkéntesként Búrány Adrián vette át. Az eddig egyesületi szállítójárműként üzemelő Lada személygépkocsi mellé egy 9 személyes VW Transporter típusú mikrobuszt vásároltunk, amely már az év közben megvalósításra kerülő programok során igen nagy szolgálatot tett, mind személy- mind teherszállítás (standolások anyagai, felszerelések, stb.) területén.

A 2011-es évben rekord mennyiségű, összesen 8 szakmai tábort és túrát szerveztünk. Természetismereti tábor, Ice Age hegymászótúra, Erdővidéki barangolások, Székelyvarsági túra, Kutyás tábor Kömpöcön, Kommandói túra, CSEMETE Kék Túra az Északi-Bakonyban, Vizesnyolcas horgásztábor, és Terepszemle fotóstábor. A szakmai táborok létszáma változó volt, a legszűkebb körű 12 fővel működött, de a legnagyobb 67 résztvevőt számlált. Mindemellett két oktatóközpontunkban közel 2000 vendégnapot regisztráltunk.

A szemléletformáló projektek sorába illeszkedett a tavaly lebonyolított többfordulós, interaktív versenysorozatunk „Zöld Hullám” címmel, valamint a hulladékos és fogyasztóvédelmi témakörben megtartott akkreditált tanár-továbbképzésünk. Mintegy kéttucatnyi alkalommal települtünk ki információs anyagainkkal és standunkkal különféle rendezvényekre, a családi napoktól kezdve a városi eseményekig, a legnagyobb eléréssel a 220 ezer fős látogatottságú Szegedi Hídi Vásáron. A tematikus országos programok közül csatlakoztunk a Napos Napok Programsorozathoz, a Klímaszövetség akcióihoz, valamint a Te Szedd kampányhoz is.

Nagyobb lélegzetű saját programjaink közül lezárásra került az erdősáv felmérési és telepítési program, melynek keretében 32 helyszínen került sor fasorok és erdősávok kialakítására, önkormányzatokkal, civil partnerekkel és oktatási intézményekkel közösen. Ehhez kapcsolódóan valósítottuk meg a „Vannak erdők az Alföldön is” című projektet, felhívva ezzel a figyelmet a helyben található értékekre és potenciális kiránduló helyekre. Kiemelendő még a program részeként végzett faültetés is, ahol a természetvédelemmel együttműködve, oltalom alatt álló, kiemelt értékű idős és rekordméretű faóriások mellé ültettünk fajazonos csemetéket, az utánpótlás jegyében. A lakossági szintű, települészöldítést célzó programunk keretében a Szegedi Füvészkertben található telepünkön önkéntesek segítségével új telepítő anyagok lerakásába kezdtünk, amelyek majd egy-két éven belül válnak kioszthatóvá.

A természetvédelmi tevékenységek részeként a városi közterület-fenntartókkal közösen kezdtünk a közparkokban madáretető-telepítésbe, 12 pontján a városnak. A tavalyi próbaüzemet követően a 2011-12-es télen már teljes üzemmel végeztük ezek működtetését, a lakosság bevonásával. Hasonlóképp a jó módszerek lakossági elterjesztése motiválta vállalatzöldítő programunkat is, melynek keretében gazdasági társaságok működéséhez próbáltunk információkkal és tanácsadással a környezettudatosabb vállalkozásirányítás irányába segítséget nyújtani. Mind az erdő projekt, mind a vállalatzöldítés témaköre kapcsán újabb információs anyagot adtunk ki.

Az előző évben megkezdett, a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben végzett fejlesztési munkák 2011-ben befejeződtek a Tudáskapu keretein belül. Ennek az interaktív tudástárnak a megtervezésében, kialakításában, s a szakmai programok működtetésében oroszlánrészt vállaltak a CSEMETE tagjai. Tudományos tevékenységünk másik kiemelkedő produktuma a Kommandó falut és a helyi értékeket bemutató monográfia digitalizálása, mellyel már az információszolgáltatás és az ismeretterjesztés új útjai felé nyitottunk. Ugyanennek a nyitásnak jegyében készítettük el az Egyesület Facebook-profilját, melynek szervezőerejét aligha szabad lebecsülni; valamint kiegészítettük weboldalunk kínálatát, mind információs tartalom tekintetében, mind a tevékenységekhez való kapcsolódás megkönnyítésére.

Fenti két tevékenységünk elsődleges célcsoportja első körben az egyesületi tagság, illetve az egyesület programjai által érintett, de tagsági jogviszonnyal nem rendelkező lakosság volt. E tekintetben a diákok, oktatók és a működési területünkön élő lakosok térítésmentesen, és azonos hozzáférés biztosításával vehették igénybe szolgáltatásainkat, ingyenes programjainkat, vagy éppen a tanácsadás információs anyagait. Az esélyegyenlőség jegyében a fogyatékkal élők számára megkönnyítettük a tanácsadó iroda kerekesszékkel való megközelíthetőségét (a kiépített rámpának köszönhetően ez a gyermekkocsival és a kerékpárral való közlekedést is megkönnyíti az iroda irányában).

Szeged, 2012. május 25.

Dr. Ilosvay György
CSEMETE ügyvezető elnök

A Közhasznúsági Jelentést a CSEMETE Közgyűlés 2012.05.25-én elfogadta.


Legfrissebb híreink, cikkeink

Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
A klímaváltozás tényével nap mint nap szembesülhetünk már, nem csupán a távoli tájakon tapasztalható drasztikus változások és időjárási katasztrófák kapcsán, de sajnos saját közvetlen környezetünk jelenségein keresztül is. Elmaradó telek, extrém erős szélviharok, pár perc alatt pecsenyére égő bőr a napon – lakóhelyünk sem marad ...
Tovább »
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Az iskolakezdés egy rémálom a helyi közlekedésben. Nem biztos, hogy megoldás lesz a „papa vagy mama-taxi” a reggeli és délutáni eljutási versenyben, amikor az iskolák környékén élők sem tudnak saját otthonuk elé leparkolni. Átfutott már az agyadon, hogy amikor elkezdődik az iskola és óvoda TI, KONKRÉTAN mire számíthattok? Lehetn...
Tovább »

Programajánló...

Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeiv...
Tovább »
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg középiskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel ka...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Szeged Klímastratégiája

Szeged Klímastratégiája - KEHOP-1.2.1-18-2018-00008

Dátum, névnap

2020. december 02., szerda
Melinda napja van

Galériaajánló

Őrségi gombásztúra 2020 Őrségi gombásztúra 2020

Erdély, bemutató képek 2020-21 Erdély, bemutató képek 2020-21

Ómassa, gombászat Ómassa, gombászat

Ciprus Ciprus

Mátrai csillagtúra 2020 Mátrai csillagtúra 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület