Civil egyeztetés „VM-módra” - a botrányba fulladt civil egyeztetésről

2013. június 17.

Beszámoló a pénteki, a földforgalmi törvény ügyében meghirdetett, botrányba fulladt "civil egyeztetésről" és annak előzményeiről. A civil szervezetek szakértők bevonásával részletesen elemezték mind a 204 módosító javaslatot, majd az elemzések felhasználásával egy részletes ajánlást készítettek, benne konkrét szavazó listával, felsorolva, hogy mely módosítókat támogatják, melyek elvetését javasolják.

Tavaly októberben 71 civil szervezet közös állásfoglalásban kérte a földforgalmi törvény tervezetének módosítását, mert az meglátásuk szerint a nagybirtokrendszert rögzíti.

Ezután az országgyűlési képviselők 204 módosító indítvány nyújtottak be a kormány által készített törvénytervezethez.

A civil szervezetek szakértők bevonásával részletesen elemezték mind a 204 módosító javaslatot, majd az elemzések felhasználásával egy részletes ajánlást készítettek, benne konkrét szavazó listával, felsorolva, hogy mely módosítókat támogatják, melyek elvetését javasolják. A február 20-án nyilvánosságra hozott állásfoglalást 177 civil- és gazdaszervezet írta alá.

Ezután a vidékfejlesztési miniszter tárgyalásra hívta az állásfoglalást kezdeményező 7 civil szervezetet (CSEMETE Egyesület, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Szövetség az Élő Tiszáért, Szülőföld Mozgalom). A március 5-i egyeztetésen a VM képviselői azt állították, hogy a javaslataink többségét beépítették a tárca által készített legújabb módosító csomagba, de az elkészült anyagba nem adtak nekünk betekintést. Azt ígérték, hogy két héten belül megkapjuk a VM által elkészített új változatot.

Mivel többszöri kérésünk ellenére két hónap alatt sem kaptuk meg a minisztérium által ígért módosításokról készült anyagot, a hét kezdeményező civil szervezet a fenntartva eddigi javaslataikat, a földforgalmi, földvédelmi és üzemszabályozási területekre is kiterjedő részletes szakmai javaslatot állított össze, melyet május 8-án eljuttattunk a kormányoz és a parlamenti döntéshozókhoz.

A kormány végül május közepén közzé tett honlapján egy teljesen új földforgalmi törvényt, amelyet végül a korábbi tervezet visszavonása nélkül, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságán keresztül hat darab módosító indítvány formájában nyújtott be.

Hát, nem erre a földtörvényre várt a vidék... „Az új szabályozási tervezet jelenlegi formájában továbbra sem ad megfelelő garanciákat a helyi közösségek földhöz jutására, a környezet- és természetvédelmi szempontból is fenntartható gazdálkodás előnyhöz juttatására, alkalmatlan az életképességi és a foglalkoztatási szempontok figyelembevételére. (…) (A)z indítvány továbbra is lehetőséget biztosít a nagybirtok terjeszkedésére.” – írta a fent említett hét civil szervezet a május 24-én kiadott sajtóközleményében, miután négy képviselőjük aznap egyeztetett a VM-ben Dr. Simon Attila helyettes államtitkárral.

Május 28-án a földtörvény ügyében aktív civil szervezetek újabb részletes javaslatcsomagot küldtek el a kormány és a parlamenti pártok számára, amelyben a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett birtokpolitikai elvek alkalmazását szorgalmazták.

A május 28-i részletese javaslatcsomagra alapozva készítettek a legfőbb követeléseket összefoglalva egy rövid állásfoglalást A vidéki Magyarország érdekeit szolgáló földtörvényt akarunk! címmel, amelyhez több mint 200 civil- és gazdaszervezetet csatlakozott. Ezt az anyagot június 6-án juttatták el a kormányhoz és a parlamenti döntéshozókhoz.

Június 7-én közel 50 neves, közéleti személyiség nyílt levelet tett közzé, az Országgyűlés elé terjesztett földforgalmi törvénytervezettel kapcsolatban. Az aláírók szerint a zárószavazásra váró indítvány jelenlegi formájában elfogadhatatlan, annak alapvető módosítását szorgalmazzák.

Az „érdeklődés hiányában elmaradt” egyeztetés

Ezek után június 7-én péntek délután 5 óra előtt tíz perccel a VM-ből kapott egy levelet, valamint telefonhívást az MTVSZ ügyvezető elnöke, amelyben meghívták az általa képviselt civil szervezeteket június 10-én hétfő délután 2 órára meghívták egy egyeztetésre.

Mivel a februári, 177 szervezet által aláírt állásfoglalásunk után a március 5-i tárgyalásra csak a 7 kezdeményező szervezet képviselőit hívta el a miniszter, az azóta eltelt három hónap során elsősorban a témában aktív 7 kezdeményező szervezet nevében leveleztünk a tárcával, s a május 24-i megbeszélésen is csak a kezdeményező szervezetek képviselői egyeztettek a VM képviselőivel, azt gondoltuk, hogy ez a meghívás is a 7 kezdeményező szervezetnek szól.

Ráadásul, a helyzetet bonyolította, hogy az akkori hírek szerint még úgy volt, hogy aznap délután, június 10-én hétfőn lesz a földforgalmi törvény zárószavazása a parlamentben. Lehet-e egyáltalán érdemi egyeztetésről beszélni néhány perccel vagy órával a végszavazás előtt?

Ezért hétfő reggel 8 óra 36 perckor az MTVSZ küldött egy levelet a minisztériumnak, amelyben jeleztük, hogy a javaslatok érdemi megvitatása és egyetértés esetén a magyar parlamentarizmus szerinti benyújtására miniszterhez által felkínált időpontban nincs mód, ha a földforgalmi törvény zárószavazására aznap sor kerül. Ezért kértük, hogy annak érdekében, hogy a zárószavazás előtti törvénytervezetről érdemi egyeztetést lehessen tartani, és hogy egy, a társadalmi konszenzust bíró, a helyi közösségek érdekeinek megfelelő földforgalmi törvény születhessék meg, halasszák el a törvény végszavazását.

Ez után, hétfő reggel 9 óra körül, a tárca képviselőjével történt telefonos egyeztetés során vált egyértelművé, hogy a miniszter nem csak a 7 kezdeményező szervezetet, hanem a június 6-i levelünket aláíró több mint 200 civil szervezetet szerette volna meghívni a hétfő délutáni civil egyeztetésre. (Ez viszont az általuk pénteken kiküldött meghívóból nem derült ki egyértelműen.)

Ezt követően, hétfő reggel 9 óra után levelezőlistáinkon keresztül értesítettük a június 6-i levelünket aláíró civil szervezeteket, hogy a VM aznap délutánra várja őket egy civil egyeztetésre. Erről 9 óra 45 perckor kiküldött levelünkben a VM képviselőjét is tájékoztattuk. 10 óra 2 perckor kiküldött levelünkben a kezdeményező szervezeteket is tájékoztattuk a fejleményekről.

10 óra 15 perc körül érkezett egy levél a VM-ből (amelyet 9 óra 50-kor küldtek), amelyben jelezték, hogy elmarad a hétfő délutánra tervezett civil egyeztetés. Erről azonnal értesítettük levlistáinkon keresztül az érintett civil szervezeteket.

Hétfő délelőtt, fél 12 körül jutott el hozzánk a hír, hogy a földforgalmi törvény aznapra tervezett zárószavazását elhalasztották.

Hétfő délután a minisztérium kiadott egy sajtóközleményt arról, hogy „érdeklődés hiányában” elmaradt az aznapra meghirdetett civil egyeztetés. A közleményben ill. a Parlamentben a miniszter felháborító módon megpróbálta ránk, civil szervezetekre kenni az egyeztetés meghiúsulását.

A zárószavazás elmaradásáról szóló hírek kapcsán elterjedt, hogy elmarad az Élőlánc, a Váralja Szövetség és a Szülőföld Mozgalom által aznap estére a földtörvény ügyében szervezett tüntetés. A demonstráción ennek ellenére a szakadó esőben több százan jelentünk meg.

Botrányba fúlt „civil egyeztetés” új időpontban

Június 11-én kedd délután fél 4 körül levelet kaptunk a VM-ből, hogy a minisztérium új időpontban, június 14-én péntek reggel 9-re (!) várja a több mint 200 szervezet képviselőit civil egyeztetésre.
Erről levlistáinkon keresztül értesítettük az aláíró szervezeteket, és elkezdtünk mozgósítani a pénteki napra.

Noha a péntek reggel 9 órás kezdés nem igazán vidékbarát megoldás (mi is a minisztérium neve?), az árvíz és a mezőgazdasági munkák ellenére két és fél nap intenzív szervezési munkával elértük, hogy kb. 75 civil- és gazdaszervezettől jött visszajelzés, hogy el tudnak jönni a civil egyeztetésre. Nagyon sok aláíró viszont kifogásolta a korai kezdést, és sokan mondták, hogy nem tudnak részt venni, de kérték, hogy képviseljük őket is.

Csütörtök délután a kezdeményezők egyike, a Szülőföld Mozgalom újabb levélben megismételte a VM felé azt a kérését, hogy a pénteki egyeztetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében haladéktalanul kérik tervezett megbeszélés dokumentációját:

  • az idei évben a tárcához a 7 kezdeményező szervezet által eljuttatott civil javaslatokból a bizottsági módosítóba beemelt elemek normaszöveg szintű tételes felsorolását;
  • választ arra a kérdésünkre, hogy készült-e ill. terveznek-e a bizottsági módosítókhoz további módosításokat;
  • amennyiben igen, akkor a tárcához május 28-án, a 7 kezdeményező szervezet által eljuttatott civil javaslatokból a legújabb módosító csomagba beemelt elemek normaszöveg szintű tételes felsorolását;
  • név szerint kik fogják képviselni a minisztériumot az egyeztetésen, milyen felhatalmazással és milyen döntési kompetenciával.

A levélben a Szülőföld Mozgalom jelezte azt a szándékunkat is, hogy a pénteki tárgyalást rögzíteni kívánjuk. (Hogy ne tudják utólag letagadni az ott elhangzottakat.)

Péntek reggel 9 óráig kb. 60 civil- és gazdaszervezet képviselője érkezett meg a VM-be. Ezután két ismerősöm szólt, hogy a szervezők „bezárják a kaput.” Ezt nem akartam elhinni, ezért kirohantam a bejárathoz. Kiderült, hogy a VM sajtófőnöke, aki eddig az érkezők beérkezésénél segédkezett, 9 óra 4 perckor felfüggesztette a regisztrációt, arra hivatkozva, hogy összesen hárman vannak szervezők, és két kollégája már bent van a tárgyaláson, és neki is be kell mennie, nincs emberük a későn érkezők fogadására. Ekkor tudtam meg azt is, hogy összesen egy órát szántak a civil egyeztetésre. Ezért a pár perc késéssel érkező vidéki gazdák 9 óra 4 per után már nem tudtak bejutni a civil egyeztetésre. Tájékoztattam őket a helyzetről, és megkerestem a delegációnkat vezető Farkas Istvánt, hogy segítsen meggyőzni a VM munkatársait, hogy a több száz kilométerről pár perc késéssel beérkező gazdák is bejuthassanak az egyeztetésre. Több mint negyedórás huzavona után végül mintegy húsz perc késéssel az addig ott várakozó gazdák is bebocsátást nyertek arra az egyeztetésre, amelyre őket meghívta a Vidékfejlesztési Minisztérium.

Bent időközben a civil szervezetek arra próbáltak választ kapni, hogy a VM megjelent képviselőnek van-e egyáltalán felhatalmazása bármiféle döntésre, megállapodásra, vagyis hogy van-e bármi értelme ennek a „civil egyeztetésnek”. Kiderült, hogy a VM embereinek nincs semmiféle kompetenciája, csupán „tájékoztathatnak” minket. Már ez kezdte kiverni a biztosítékot.

Ezután arra a kérdésünkre szerettünk érdemi választ kapni, hogy az állítólag beépített javaslataink közül melyek azok amelyeket tényleg beépítettek, konkrétan mi módon illetve amelyeket nem, azokat miért nem, és hogy esetleg van-e rá lehetőség, hogy mégis megoldást találjunk az általunk jelzett problémákra, hiszen erről kéne szólnia egy egyeztetésnek. Megtudtuk, hogy a június 9-én, vasárnap a VM készített egy „legeslegújabb” módosító csomagot, amelyet állítólag már el is juttattak Kövér Lászlóhoz, a parlament elnökéhez. Azt mondták, nincs felhatalmazásuk arra, hogy ezt nekünk megmutassák.

Ekkorra eléggé paprikássá vált a hangulat, a VM képviselőinek sikerült jelentősen felbosszantania a megjelent civil szervezeteket és a gazdákat. Végül a követeléseink hatására ígéretet tettek, hogy fél 11-kor bejön az egyeztetésre egy kompatans Dr. Simon Attila helyettes államtitkár személyében, „aki felborítja egész napját miattunk”, és megmutatja nekünk a kormány által készített legfrissebb szövegváltozatot, amelyben állítólag már számos javaslatunk be van építve.

Emiatt 10 óra környékén felfüggesztettük a civil egyeztetést. A szünetben megtudtam, hogy ez egyik résztvevő, Bob twitteren folyamatosan tudósított a pénteki egyeztetésről és a teremben érzékelhető hangulatról.

Fél 11 előtt egy perccel éppen engem idézett: @fidusz szerint ki lehetne tenni az "itt hamarosan bicska nyílik táblát..."

A megígért helyett 10 perc késéssel, 10 óra 40 perckor bejött a terembe Dr. Simon Attila helyettes államtitkár, és mintegy fél percen belül is színpadias körülmények között távozott. Azt mondta kapcsoljuk ki a kamerákat, különben nem tud érdemben nyilatkozni a földforgalmi törvényről. Ez után lényegében időt sem hagyva a válaszra vagy bárminemű egyezkedésre, sarkon fordult és faképnél hagyta a civil egyeztetésre meghívott gazdákat, civil szervezeteket.

Egyértelmű, hogy ez egy előre kitervelt színjáték volt, a helyettes államtitkárnak egyáltalán nem állt szándékában, hogy érdemi tájékoztatást adjon, mint ahogy a tegnap történtek alapján az is világos, hogy a tárcának egyáltalán nem állt szántékában, hogy tényleges civil egyeztetést szervezzenek.

Az alábbiakban pedig mellékelem a pénteki „civil egyeztetésen” megjelent szervezetek által kiadott sajtóközleményt:

Meghiúsult a civil egyeztetés a földforgalmi törvény tervezete ügyében

Meghiúsult a földforgalmi törvény ügyében a Vidékfejlesztési Minisztérium által kezdeményezett pénteki "civil egyeztetés." A résztvevő civil- és gazdaszervezetek a minisztériumot tartják felelősnek az egyeztetés meghiúsulásáért. A civilek érdemi írásos választ kérnek a benyújtott javaslataikra, valamint a földforgalmi törvény tervezete legújabb változatának nyilvánosságra hozatalát követelik.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter több mint 200 civil szervezetet hívott meg a minisztériumba a földforgalmi törvény végszavazása előtti tárgyalásra, miután a szervezetek tételes részletes módosító javaslatot küldtek a miniszternek.

Közel száz szervezet képviselője jelent meg az ország minden részéből, de a tárgyalás meghiúsult.

A meghiúsulás oka, hogy a minisztérium képviselői nem rendelkeztek felhatalmazással a civilek által küldött kifogásokkal kapcsolatos bárminemű tételes álláspont kifejtésére, ugyanakkor lobogtattak egy „legeslegújabb” földforgalmi törvény tervezetet, amely június 9-én, vasárnap készült, de ezt – állításuk szerint – nem volt módjuk a tárgyaláson ismertetni.

Ezek után a civilek követelésére fél órás szünet után megjelent dr. Simon Attila, a törvény előkészítéséért felelős helyettes államtitkár, de fél percen belül el is hagyta a termet, mert a civilek rögzíteni kívánták szavait – noha a rendezvény első másfél órájában a minisztérium nem kifogásolta a kamerák jelenlétét.

Az ország távoli szegletéből is ide utazott civil szervezetek képviselői felháborodva tapasztalták, hogy a minisztérium úgy kívánt tárgyalni, hogy a képviselői nem rendelkeztek erre felhatalmazással, illetve a minisztérium olyan törvénytervezetre hivatkozott, melyet eltitkol a tárgyalófél elől, mert nincs közzétéve sem a minisztérium, sem az Országgyűlés honlapján.

Az ország jövőjét alapvetően meghatározó földforgalmi törvény tervezete ilyen módon történő előkészítése mindennemű demokratikus normát sért.

Mivel a Minisztérium már többször hangoztatta, hogy a civilek javaslatai közül néhányat már beépített, ezért követeljük, hogy haladéktalanul hozzák nyilvánosságra a földforgalmi törvény legújabb tervezetét, valamint legkésőbb június 17-ig írásban, indoklással együtt tételesen válaszoljanak a civil módosító javaslatokra.

A civil szervezetek követeléseiket a hazai föld védelmében, a családi gazdaságok és a helyi közösségek erősítése céljából a Nemzeti Vidékstratégia alapján fogalmazták meg, és ragaszkodnak a kormányprogram vonatkozó részének teljes körű megvalósításához.

Fidrich Róbert
MTvSz


Legfrissebb híreink, cikkeink

Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
A klímaváltozás tényével nap mint nap szembesülhetünk már, nem csupán a távoli tájakon tapasztalható drasztikus változások és időjárási katasztrófák kapcsán, de sajnos saját közvetlen környezetünk jelenségein keresztül is. Elmaradó telek, extrém erős szélviharok, pár perc alatt pecsenyére égő bőr a napon – lakóhelyünk sem marad ...
Tovább »
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Az iskolakezdés egy rémálom a helyi közlekedésben. Nem biztos, hogy megoldás lesz a „papa vagy mama-taxi” a reggeli és délutáni eljutási versenyben, amikor az iskolák környékén élők sem tudnak saját otthonuk elé leparkolni. Átfutott már az agyadon, hogy amikor elkezdődik az iskola és óvoda TI, KONKRÉTAN mire számíthattok? Lehetn...
Tovább »

Programajánló...

Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeiv...
Tovább »
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg középiskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel ka...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Szeged Klímastratégiája

Szeged Klímastratégiája - KEHOP-1.2.1-18-2018-00008

Dátum, névnap

2020. december 02., szerda
Melinda napja van

Galériaajánló

Őrségi gombásztúra 2020 Őrségi gombásztúra 2020

Erdély, bemutató képek 2020-21 Erdély, bemutató képek 2020-21

Ómassa, gombászat Ómassa, gombászat

Ciprus Ciprus

Mátrai csillagtúra 2020 Mátrai csillagtúra 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület